Hướng dẫn dành cho Thiết bị:

Danh mục nguồn tin

Tin tức được cung cấp từ những nguồn nào?

Việc cài đặt nguồn tin giúp bạn có thể quản lý được nguồn tin mà bạn muốn theo dõi. Để cài đặt nguồn tin bạn chọn chức năng “Nguồn tin” từ Menu.
Menu quản lý nguồn tin
Vui lòng chờ trong giây lát, hệ thống đang xử lý và chờ dữ liệu từ Server:
Chờ trong giây lát, Hệ thống đang xử lý
Sau khi thao tác thực hiện thành công, màn hình hiển thị có dạng như sau:
Màn hình quản lý nguồn tin
Hệ thống sẽ mặc định việc đăng ký theo dõi các nguồn tin ban đầu là FITHOU và HOU – News.
Để theo dõi nguồn tin bạn vui lòng chọn nút OFF
Để hủy theo dõi nguồn tin bạn chọn nút ON

Bắt đầu bằng cách tìm hiểu về Màn hình Trang đầu.

Tiếp Theo